česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Spalovaná paliva

Naše řešení konstrukce fluidního topeniště umožňuje kombinované spalování uhlí, biomasy a jiných alternativních paliv s možností spalování 0 až 100% z každého z níže uvedených paliv a jejich vzájemného mixu v poměru 0 až 100%.

Uhlí:

 • černé, hnědé uhlí, lignit (kvalitní, nízkokvalitní, výhřevné, nízkovýhřevné, popelnaté, nízkopopelnaté, energetické směsy, hruboprachy), rašelina, petrolkoksy (tuhé zbytky po rafinaci ropy)

Biomasa:

 • biomasa z těžební a pilařské výroby jako štěpka, (zelená štěpka, bílá štěpka), kůra, hoblina, pilina, jehličí, štěpky z rychle rostoucích dřevin

 • biomasa ze zemědělské výroby jako obilná, kukuřičná, rýžová sláma, otruby, plevy, obilí (pšenice, tritikale), řepková sláma, kukuričné stonky, makovina, seno, lněné stonky, pazdeří, konopí, šťovík uteša, křídlatka, ozdobnice čínská, apod.

 • biomasa vedlejší produkty z průmyslové výroby - výpalky z výroby biolihu (DDGS), slunečnicové a řepkové šrotyvýlisky z výroby bionafty, slunečnicové šroty-výlisky z výroby slunečnicového oleje, pivovarnické mláto (lihovarnické mláto), skořápky z kokosových ořechů, kávové výlisky – zbytky z extrakce kávy.

Odpady:

 • odpady z městské zeleně jako seno, tráva, listí, ořezy stromů a keřů, kompost k energetickému využití

 • separovaný komunální odpad, kaly z čistíren odpadních vod (kaly z ČOV)

 • kafilerní moučku

Některá paliva bude nutno před samotným spálením upravit. Pro tyto potřeby dodáváme výrobní linky na předpravu paliva.

Autorizované spalovací zkoušky

Na velkou část z těchto paliv má Kovosta-fluid autorizované spalovací zkoušky, které dokládají praktickou uskutečnitelnost takového spalování. Protokoly z autorizovaných zkoušek, včetně autorizovaného měření emisí, jsou uloženy v sídle společnosti.

U konkurence nenajdete

Část paliv, zejména z bylinné biomasy a také vedlejší produkty z průmyslové výroby (obilnou slámu, odpadní produkty z obilovin, výpalky z výroby biolihu, řepkové šroty, makovinu, mláto, kokosové skořápky, vedlejší produkty z výroby olejů apod.) obsahují látky, které způsobují nízkou teplotu tavení popele. Tato paliva se obvykle nespalují, protože při jejich spalování dochází k zapékání (vytvoření skloviny) na roštech a teplosměnných plochách kotle.

Kovosta-fluid disponuje technickým řešením, které umožní efektivní spálení těchto paliv, aniž by při procesu spalování vznikaly nápeky nebo nálepy. Toto řešení je průmyslově chráněno v Evropě, včetně Ruska a Ukrajiny, v USA a Kanadě.

Kotle dle spalovaného paliva

V závislosti na požadovaném druhu spalovaného paliva dodáváme tyto fluidní kotle:

 • Fluidní kotle na spalování biomasy
 • Fluidní kotle na spalování uhlí
 • Fluidní kotle na spalování průmyslových odpadů
 • Fluidní kotle na spalování separovaného komunálního odpadu
 • Fluidní kotle na kombinovaná paliva (mix uvedených paliv v libovolném poměru)


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice