česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Spalovací zkoušky

Úspěšně jsme realizovali spalinové zkoušky na následující paliva:

 • Hnědé uhlí, černé uhlí, lignit
  Na dodávaných zařízeních bylo provedeno cca 30 testovacích a spalovacích zkoušek za účasti autorizovaných měřících skupin. Při těchto zkouškách bylo spalováno mnoho druhů hnědouhelných a černouhelných paliv a lignitů. Jednotlivá níže uvedená paliva byla spalována i s použitím různých vápenatých aditiv a to zejména hydčický vápenec, čížkovický vápenec a hydrát vápenatý.

 • HP1AD Most ( 0 ÷ 10 mm, Qri - 15,9 MJ . kg-1, Ad - 24,0 %, Sr - 1,1 %, Wrt - 26,0 % )

 • HP2AD Most ( 0 ÷ 10 mm, Qri - 12,9 MJ . kg-1, Ad - 35,0 %, Sr - 1,0 %, Wrt - 25,5 % )

 • HP3AD Most ( 0 ÷ 10 mm, Qri - 12,0 MJ . kg-1, Ad – 38,5 %, Sr - 1,0 %, Wrt - 28,3 % )

 • HP1AD Bílina ( 0 ÷ 10 mm, Qri - 16,4 MJ . kg-1, Ad – 15,0 %, Sr – 0,84 %, Wrt – 29,7 % )

 • PS3AD Bílina ( 0 ÷ 30 mm, Qri - 15,6 MJ . kg-1, Ad – 18,6 %, Sr – 0,85 %, Wrt – 29,5 % )

 • PS3 Most ( 0 ÷ 40 mm, Qri - 11,0 MJ . kg-1, Ad – 40,0 %, Sr - 1,0 %, Wrt - 28,0 % )

 • PS3 Chomutov ( 0 ÷ 30 mm, Qri - 12,5 MJ . kg-1, Ad – 35,3 %, Sr – 0,82 %, Wrt – 25,5 % )

 • Ořech 02 Bílina ( 10 ÷ 25 mm, Qri - 17,6 MJ . kg-1, Ad – 9,8 %, Sr – 0,77 %, Wrt – 30,2 % )

 • Kostka-černé uhlí ( 50 ÷ 80 mm, Qri - 30,06 MJ . kg-1, Ad – 6,5 %, Sr – 0,6 %, Wrt – 4,0 % )

 • Ořech Lignit Mikulčice (40 ÷ 120 mm, Qri - 8,8 MJ.kg-1, Ad – 24,0 %, Sr – 1,1 %, Wrt – 49,0 % )

 • Alternativní palivo na bázi kalů z ČOV a obecné biomasy- kompost k energetickému využití (kaly z ČOV 18%, řepková sláma 10,41%, tráva 33,34%, štěpka 14,72%, listí 23,53%). Výhřevnost 9,5 MJ/kg, popel 44%, síra 0,42%., vlhkost 30%.

 • Dřevní štěpky ze surového dřeva, dřevní štěpky z bukového dřeva (z TON Holešov)

 • Obilné výpalky z výroby biolihu ve 100% energetickém poměru (z BGV Hnězdné)

 • Kukuřičné výpalky z výroby biolihu ve 100% energetického poměru (z Enviralu Leopoldov)

 • Obilná sláma ve 100% energetickém poměru

 • Extrahované řepkové šroty z výroby oleje ve 100% energetickém poměru (z Preol Lovosice)

 • Drcená dřevná kůra ve 100% energetickém poměru (z pilařského-dřevařského provozu HAAS FERTIGBAU Chanovice)


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice