česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Profil preduzeća

Preduzeće Kovosta–fluid, a.s. je češko preduzeće sa sedištem u Brnu, i ekspoziturom u Hranici bez udela stranog kapitala. Preduzeće je osnovano stručnjacima sa dugogodišnjom praksom u oblasti mašinske proizvodnje i grejanja a svoju egzistenciju je počelo u maju 1996, godine.

Od svog postanka Kovosta-fluid se usmerila na pružanje kompleksnih usluga uključujući projektovanje, inženjersku delatnost, isporuku u oblasti energetike i grejanja, specijalizujući se na izvore sa fluidnim sagorevanjem.

Nedostižna tehnologija fluidnog sagorevanja za male i srednje snage (do 100 MWt), odnosno visoka cena tehnologije, bila je impuls za osnivanje vlastitog razvojnog programa sa ciljem izrade fluidnog kotla za male i srednje snage.

Upravo rezultati vlastitog razvoja, kao i dugogodišnji trud stručnjaka su bili u nastanku novog, cenovno pristupačnog konstrukcionog rešenja kotla sa fluidnim slojem, koje je omogućilo primenu tehnologije fluidnog sagorevanja širokom spektru korisnika u oblasti malih i srednjih snaga.

Mnoga rešenja konstrukcije fluidnih kotlova i način sagorevanja su zaštićeni industrijskim pravom.

Preduzeće Kovosta-fluid je prvi isporučilac tehnologije fluidnog sagorevanja sa orijentacijom na domaće i strano tržište.

© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Faks: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice