česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Preporuke

Realizovane akcije

 • Rekonstrukcija parnog kotla tipa SLATNA S 2500 U na kotao sa fluidnim sagorevanjem u Starom Městu pod Sněžníkom, ranije Moravolen Šumperk zavod Staro Město pod Sněžníkom.

 • Rekonstrukcija parnog kotla ČKD 8 t/sat, na kotao sa fluidnim sagorevanjem uglja u Teplo Bruntal d.d.

 • Rekonstrukcija tri parne kotlovske jedinice ČKD 8 t/sat u Teplo Bruntal d.d.

 • Izgradnja parnog kotla sa fluidnim sagorevanjem u preduzeću Vulkana d.d. Hradek nad Nisom. Zajednički investitor je Njemačko preduzeće MVV Energie AG sa sedištem u Mannheimu.

 • Izgradnja dva parna kotla sa fluidnim sagorevanjem u Svojšicama opština Kolin za Ministarstvo unutrašnjih poslova ČR.

 • Izgradnja dva kotla sa vrelom vodom sa fluidnim sagorevanjem za preduzeće Opatherm d.d. Opava. Investitor je Njemačko preduzeće MVV Energie AG sa sedištem u Mannheimu.

 • Kooperacija za čišćenje ostataka sagorevanja za spalionicu opasnog otpada za bolnicu Prag Motol.

 • Izgradnja parnog kotla visokog pritiska 12 t/sat, para 470°C, za pogon kondenzacione turbine. Investitor je Kovohuty d.d. Krompachy.

 • Izgradnja energetskog centra sa parnom turbinom 5,4 MWe sa kotlom za fluidno sagorevanje spaljivanjem slame pšenica – raž, zrna pšenica – raž, alternativno palete trave Agrostis, slame repe, kukuruzne slame, pšenične slame (biljna biomasa sa niskom temperaturom topljenja pepela) i sitni odlomci. Kotao istovremeno omogućava sagorevanje uglja u odnosu do 100 %. Radi se o kotlu za sagorevanje više vrsta goriva sa istovremenim sagorevanjem dva goriva i to u odnosu 100 % jednog do 100 % drugog. Snaga kotla je 19,4 MWt, temperatura pare 420°C i pritisak 4 MPa, MOSTEK energo d.o.o.

Gore navedeni kotlovi imaju više od 700 000 radnih sati.

 

Projekti i istraživanja

 • Sagorevanje razvrstanog komunalnog otpada i taloga iz SPOV za Villas Energie GmbH, investitor Saubermacher-Dienstleistung AG, Austrija.

 • Energetsko iskorišćenje kukuruznog ostatka sagorevanja kod proizvodnje bio etanola i otpada repe u Enviral Leopoldov d.d.

 • Izvor toplote – fluidni kotao za sagorevanje uglja, lignita i biomase za centralno grejanje u gradu Pale, Bosna i Hercegovina

 • Projekt za građevinsku dozvolu tehnološkog dela sa fluidnim kotlom 5 MWt za sagorevanje biomase "Izvor toplote Rubanisko II", Dačkia Lučenec d.d.

 • Projekt za građevinsku dozvolu tehnološkog dela za grejanje sa fluidnim kotlom 5 MWt za sagorevanje drvenog otpada za zagrevanje grada Skalica, za SKAL&COS, d.o.o. Skalica Slovačka.

 • Projekt za građevinsku dozvolu tehnološkog dela energetskog bloka 17,6 MWt/4,8 MWe sa fluidnim kotlom 17,6 MWt za sagorevanje drvenog otpada, Košicko energetsko preduzeće d.d.

 • Kompleksna rekonstrukcija pogrešno projektovanog parnog kotla drugog proizvođača u Energy Snina, d.d. odnosno izrada projektne i proizvodne dokumentacije i rekonstrukcija dva parna kotla sa fluidnim sagorevanjem odlomaka, kotla snage 2x8 MWt, temperature pare 450°C i pritiska 3,8 MPa. Ranije isporučeni kotlovi nisu ispunjavali tražene parametre, naročito efikasnost, emisiju, regulisanje temperature pregrejane pare, regulisanje kotla i radnu sigurnost kotla.

 • Izvor toplote – fluidni kotao sa kombinovanim sagorevanjem uglja, lignita i biomase za proizvodnju tehnološke pare u tvornici papira Celex Banja Luka, Bosna i Hercegovina.


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Faks: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice