česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Prednosti kotla sa fluidnim sagorevanjem

Naše razvijeno rešenje konstrukcije kotla sa fluidnim sagorevanjem i njegov proces upravljanja, se ističu pre svega ovim osobinama:

  • Kao jedina tehnologija omogućujući promenljivi pogon nezavisan na jednoj vrsti goriva. Oguće je sagorevati ugalj ( visokog i niskog kvaliteta ), biomasu (drvenu i biljnu ) i druga goriva i to u jednom kotlu u proizvoljnom odnosu.

  • Sa vanjskog pogleda a ni sa pogleda na dimnjak, ne može se prepoznati da li se radi o kotlovnici na ugalj ili na prirodni plin. Kotlovnica (dimnjak) ne dimi, ne vide se nikakvi produkti, ponekad samo para, isto kao kod plinskih kotlova.

  • Fluidni kotlovi ispunjavaju sve limite emisija propisanih ekološkim standardima EU. Odsumporavanje sagorevanja je direktno u fluidnom sloju pri procesu sagorevanja.

  • Široki raspon upravljanja snagom između 30 i 100 %.

  • Tehnologija sagorevanja više vrsta goriva omogućuje korišćenje goriva koja su u danoj oblasti zastupljena u najvećoj meri, ili su najpristupačnija ili najjeftinija (može to biti drvena ili biljna biomasa, energetski otpad, ugalj crni ili smeđi (kvalitetan ili niskog kvaliteta, energetska smesa, grubi prah, lignit, treset ), te se na taj način postiže nezavisnost od dovoza goriva ili od jedne vrste goriva ili od jednog isporučioca.

  • Vanredni doprinos je sposobnost sagorevati biomasu sa niskom temperaturom topljenja pepela, koja se uobičajeno lepi na ložište, na zagrevanu površinu kotla, i oblogu. Radi se pre svega o žitaricama, slami od žitarica, otpadu od žitarica, ostacima sagorevanja kod proizvodnje bio alkohola, otpadu od repe, otpadu od maka, otpadu kod proizvodnje piva, kokosovim ljuskama, sporednim produktima kod proizvodnje ulja i sl. Naš način sagorevanja je patentovan i zaštićen u EU, Rusiji, Ukrajini, USA i Kanadi.

  • Naši kotlovi mogu takođe sagorevati razvrstani komunalni otpad, a pri tome ispunjavati važeće limite emisije.© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Faks: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice