česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Specialista na fluidní spalování

Kovosta–fluid, a.s.

fluidní kotel

Preduzeće Kovosta-Fluid je isporučilac kompletnih usluga u oblasti energetike i grejanja. Specijalizuje se na razvoj, projektovanje, konstruisanje, izradu i kasniju isporuku na ključ opreme za grejanje, sagorevanje, toplane i elektrane. Isporuke se realizuju uključujući izgradnju, puštanje u rad, i kasniji servis za vreme garancije kao i vreme po isteku garancije, i to za izgradnju novih celina, kao i rekonstrukciju postojećih izvora.

Kovosta-fluid osigurava isporuku osnovnih delova kotla i kompletnih energetskih celina, koristeći inoviranu tehnologiju fluidnog sagorevanja.

Fluidni kotlovi vlastite konstrukcije, snage do 100 MWt omogućavaju sagorevanje različitih vrsta čvrstih goriva u jednom uređaju i to svakog posebno ili pri istovremenom sagorevanju više vrsta goriva uključujući biomasu sa niskom temperaturom topljenja pepela kao što su slama, žitarice, otpad od repe ili suncokreta ili produkti sagorevanja kod izrade bio – alkohola.

U našem svakodnevnom poslu se vidi dvadesetogodišnje iskustvo iz prakse i vlastiti razvoj.

 

Više o preduzeću...


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Faks: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice