česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Goriva za sagorevanje

Naše rešenje konstrukcije fluidnog ložišta omogućava kombinovano sagorevanje uglja, biomase i drugih alternativnih goriva, sa mogućnošću sagorevanja 0 do 100 % kod svakog od dole navedenih goriva i njihovog uzajamnog mešanja u razmeru 0 do 100 %.

Ugalj:

 • crni, smeđi ugalj, lignit (kvalitetan, niskog kvaliteta, zagrevane, nisko zagrevane, pepeljaste, nisko pepeljaste, energetske smese, grubi prah ), treset, petrol koks (čvrsti ostaci posle rafinovanja nafte)

Biomasa:

 • biomasa iz rudnika i ostatak kod rezanja kao odlomci (zeleni odlomci, beli odlomci), kora, strugotina, piljevina, četinari, odlomci od brzo rastućeg drveća

 • biomasa od poljoprivrednih proizvoda kao što su žitarice, kukuruz, slama riže, mekinje, ljuske, žitarice (žitarice , pšenica-raž), slama repice, stabljike kukuruza, mak, seno, stabljike lana, lan, konoplja, loboda, hmelj, eulalija i sl.

 • biomasa kao sporedni proizvod industrijske proizvodnje – sagoreli ostatak kod proizvodnje bio alkohola (DDGS), otpad od suncokreta i repe – frakcija nastala pritiskanjem kod proizvodnje bio nafte, otpad od suncokreta – frakcija nastala pritiskanjem kod proizvodnje ulja od suncokreta, otpad kod proizvodnje piva (otpad kod destilacije), ljuske kokosovog oraha, frakcija kave – ostaci pri ekstrakciji kave.

Otpad:

 • otpad gradskog zelenila kao seno, trava, list, odrezani delovi drveća i grmova, kompost za energetsko korišćenje.

 • razvrstan komunalni otpad, talog iz postrojenja za pročišćavanje vode (talog iz SPOV

 • brašno iz kafilerije

Neka goriva je potrebno pre sagorevanja obraditi. Za takvu potrebu isporučujemo proizvodnu liniju za podešavanje goriva.

Ovlaštene probe sagorevanja

Za veliki deo ovih goriva Kovosta–fluid ima ovlaštene probe sagorevanja, koji dokumentuju praktičnu izvodljivost ovakvog sagorevanja. Protokoli ovlaštenih proba sagorevanja, uključujući ovlašteno merenje emisije, su uloženi u sedištu preduzeća.

Kod konkurencije nećete naći

Deo goriva, posebno iz biljne biomase, kao i sporedni proizvodi iz industrijske proizvodnje (slama žitarica, otpadni proizvodi od žitarica, ostatak sagorevanja kod izrade bio alkohola, otpad od repe, maka, otpad kod proizvodnje piva, kokosove ljuske, sporedni proizvodi kod proizvodnje ulja i sl.) sadrže materiju koja prouzrokuje nisku temperaturu topljenja pepela. Ova goriva uobičajeno ne sagorevaju, zato što pri njihovom sagorevanju dolazi do zagorevanja (stvaranje glazure) na rešetkama i površinama kotla sa promenljivom temperaturom.

Kovosta – fluid d.d. raspolaže tehničkim rešenjem, koje omogućava efektivno sagorevanje ovih goriva, a pri tom procesu sagorevanja ne dolazi do stvaranja glazure i prilepaka. Ovo rešenje je industrijski zaštićeno u Evropi uključujući Rusiju, Ukrajinu, USA i Kanadu.

Kotlovi prema gorivu za sagorevanje

U zavisnosti od zahtevane vrste goriva, isporučujemo ove fluidne kotlove:

 • Fluidni kotlovi za sagorevanje biomase
 • Fluidni kotlovi za sagorevanje uglja
 • Fluidni kotlovi za sagorevanje industrijskog otpada
 • Fluidni kotlovi za sagorevanje razvrstanog komunalnog otpada
 • Fluidni kotlovi za kombinovana goriva ( mešavina navedenih goriva u proizvoljnom odnosu)


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Faks: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice