česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Zalety kotłów ze spalaniem fluidalnym

Nasze rozwiązanie konstrukcji kotłów ze spalaniem fluidalnym oraz proces ich sterowania odznacza się przede wszystkim następującymi właściwościami:

  • Jako jedyna technologia pozwala na elastyczną pracę uniezależnioną od jednego rodzaju paliwa. Można spalać węgiel (wysokiej i niskiej jakości), biomasę (drewnianą i zielną) oraz paliwa innego rodzaju w jednym kotle i w dowolnej kombinacji.

  • Patrząc z zewnątrz lub na komin nie można rozpoznać o jaki rodzaj kotłowni chodzi - na węgiel czy na gaz ziemny. Z kotłowni (komina) nie unosi się dym, nie widać żadnych spalin, czasami widać parę, tak samo jak w przypadku kotłów gazowych.

  • Kotły fluidalne przestrzegają wszystkich limitów emisyjnych określonych przez standardy ekologiczne UE. Do odsiarczania spalin dochodzi bezpośrednio w warstwie fluidalnej podczas procesu spalania.

  • Szeroki zakres sterowania mocy w zakresie 30 do 100 %.

  • Technologia spalania kilku rodzajów paliwa pozwala na zastosowanie paliw, których jest najwięcej w danym obszarze, są najbardziej dostępne lub najtańsze (może to być biomasa drewniana lub zielna, odpady energetyczne, węgiel czarny, węgiel brunatny (wysokiej i niskiej jakości, mieszanki energetyczne, sadze, lignit, torf) w ten sposób można osiągnąć niezależność od paliw importowanych, od jednego rodzaju paliwa lub jednego dostawcy.

  • Wyjątkową korzyścią jest zdolność do spalania biomasy o niskiej temperaturze topienia popiołu, która w zwykłych warunkach zakleja palenisko, powierzchnie grzewcze kotła i wymurówkę. Chodzi szczególnie o zboża, słomę zbożową, produkty odpadowe ze zbóż, pozostałości z produkcji biospirytusu, śrutę rzepakową, makowinę, młóto, skorupki kokosowe, produkty uboczne z produkcji olejów itp. Nasz sposób spalania jest chroniony przez patenty w UE, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, USA, oraz Kanadzie.

  • Nasze kotły mogą spalać również separowany odpad komunalny przestrzegając wszystkich obowiązujących limitów emisyjnych.
© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa strony
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Oddział Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice