česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Referencje

Zrealizowane przedsięwzięcia

 • Przeróbka kotła parowego typu SLATNA S 2500 U na kocioł ze spalaniem fluidalnym w miejscowości Staré Město pod Sněžníkem, dawniej Moravolen Šumperk zakład Staré město pod Sněžníkem.

 • Przeróbka kotła parowego ČKD 8 t/godz. na kocioł ze spalaniem fluidalnym węgla w Teplo Bruntál a.s.
 • Przeróbka trzech parowych kotłów ČKD 8 t/godz. w Teplo Bruntál a.s.

 • Budowa kotła parowego ze spalaniem fluidalnym w spółce Vulkan a.s. Hrádek nad Nisou. Współinwestorem była niemiecka spółka MVV Energie AG z siedzibą w Mannheim.

 • Budowa dwóch kotłów parowych ze spalaniem fluidalnym w miejscowości Svojšice, powiat Kolín dla ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

 • Budowa dwóch kotłów parowych ze spalaniem fluidalnym dla spółki Opatherm a.s. Opava. Inwestor niemiecka spółka MVV Energie AG z siedzibą w Mannheim.

 • Podwykonawstwo do oczyszczania spalin w spalarni odpadów niebezpiecznych szpitala Praha Motol.

 • Budowa wysokociśnieniowego kotła parowego 12 ton/godz. para 470 OC, do napędu turbiny kondensacyjnej. Inwestor Kovohuty, a.s. Krompachy.

 • Projekt, dostawa i wprowadzenie do eksploatacji parowego wielopaliwowego kotła fluidalnego o wydajności 24,7 ton/h (19,3 MWt, temperatura pary 420˚C, ciśnienia 4MPa) i skuteczności 92,4% napędzającego turbinę parową o mocy 5,4 MWe. Kocioł został zbudowany jak wielopaliwowy, do spalania biomasy – słomy i innej biomasy zielnej (tzn. paliwa z niską temperatura topienia popiołu) oraz innego paliwa jak zrębki drewna lub różne rodzaje węgla. Kocioł ten potrafi spalać dwa rodzaje paliwa z podanych wyżej, jednocześnie, 100% jednego paliwa i 100% drugiego paliwa w dowolnym stosunku w czasie. Investor MOSTEK energo s.r.o.

 • Rekonstrukcja parowego kotła fluidalnego o wydajności 30 ton/h (temperatura pary 330°C, ciśnienie 2,5 MPa) napędzającego turbinę parową w spółce Litovelská cukrovárna, a.s. Wykorzystywane paliwo węgiel. Kocioł, pierwotnie dostarczony przez grupę spółki konkurencyjnej, od początku nie był w stanie podołać umownym parametrom wydajności, ciągłej eksploatacji i automatycznej regulacji. Investor Litovelská cukrovárna, a.s.
    

Projekty i badania

 • Spalanie separowanego odpadu komunalnego oraz osadów z oczyszczalni ścieków dla Villas Energie GmbH, inwestor Saubermacher-Dienstleistung AG, Austria.

 • Energetyczne wykorzystanie pozostałości kukurydzianych z produkcji bioetanolu oraz śruty rzepakowej w Enviral Leopoldov a.s.

 • Źródło ciepła – kocioł fluidalny do spalania węgla, lignitu oraz biomasy do ogrzewania centralnego w mieście Pale, Bośnia i Hercegowina.

 • Projekt do pozwolenia na budowę część technologiczna z kotłem fluidalnym 5 MWt do spalania biomasy „Tepelný zdroj Rúbanisko II“, Dalkia Lučenec, a.s.

 • Projekt do pozwolenia na budowę część technologiczna dla ciepłowni z kotłem fluidalnym 5 MWt do spalania zrębków drewnianych do ogrzewania miasta Skalica, pro SKAL & COS, s.r.o. Skalica Słowacja.

 • Projekt do pozwolenia na budowę część technologiczna energobloku 17,6 MWt/4,8 MWe z kotłem fluidalnym 17,6 MWt do spalania zrębków drewnianych, Košická energetická společnost a.s.

 • Kompletny remont błędnie zaprojektowanego kotła innego producenta w Energy Snina, a.s. tzn. sporządzenie dokumentacji projektowej i produkcyjnej oraz remont dwóch kotłów parowych ze spalaniem fluidalnym, kotły o mocy 2 x 8 MWt, temperatura pary 450˚C ciśnienie 3,8 MPa. Pierwotnie dostarczone kotły nie spełniały wymaganych parametrów, szczególnie skuteczności, emisji, regulacji temperatury ogrzania pary, regulacji kotła, oraz niezawodności eksploatacyjnej kotła.

 • Źródło ciepła – kocioł fluidalny na kombinowane spalanie węgla, lignitu i biomasy do produkcji pary technologicznej w papierni Celex Banja Luka, Bośnia i Hercegowina.


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa strony
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Oddział Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice