česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Wykorzystywane paliwo

Nasze rozwiązanie konstrukcji paleniska fluidalnego pozwala na kombinowane spalanie węgla, biomasy oraz innych paliw alternatywnych z opcją spalania od 0 do 100% każdego z poniżej podanych paliw oraz ich wzajemnego zmieszania w stosunku od 0 do 100%. 

Węgiel:

 • węgiel czarny i brunatny, lignit (wysokiej i niskiej jakości, o wysokiej i niskiej wartości opałowej, popiołowy, niskopopiołowy, mieszanki energetyczne, sadze), torf, odpad stały po rafinacji ropy 

Biomasa:

 • biomasa z wyrębu i tartacznictwa - zrębki, (zrębki zielone, zrębki białe), kora, wióry, trociny, igliwie, zrębki z szybkorosnących roślin drzewiastych

 • biomasa z produkcji rolnej w postaci słomy zbożowej, kukurydzianej i ryżowej, otręby, chwasty, zboża (pszenica, pszenżyto), słoma rzepakowa, łodygi kukurydzy, makowina, siano, łodygi lniane, paździerze, konopie, szczaw „Uteuš”, rdestowiec, miskant chiński itp.

 • biomasa produkty uboczne z produkcji przemysłowej – pozostałości z produkcji biospirytusu (DDGS), śruta słonecznikowa i rzepakowa – pozostałości z produkcji bionafty, pozostałości – śruta z produkcji oleju słonecznikowego, młóto piwowarskie (młóto gorzelniane), skorupki z orzechów kokosowych, wytłoki kawowe – pozostałości z ekstrakcji kawy.

Odpady:

 • odpady z zieleni miejskiej – jak np. siano, trawa, liście, ścinki z drzew i krzaków, kompost do wykorzystania energetycznego

 • separowane odpady komunalne, osady z oczyszczalni ścieków

 • mączka z zakładu utylizacyjnego

Niektóre rodzaje paliwa należy przed samym spalaniem uzdatnić. W tym celu dostarczamy taśmę produkcyjną do transportu paliwa.

Autoryzowane próby spalania

Dla dużej części z tych paliw Kovosta-fluid, a.s posiada autoryzowane próby spalania, które wykazują praktyczną realizację takiego spalania. Protokoły z autoryzowanych prób wraz z autoryzowanym pomiarem emisji są przechowywane w siedzibie spółki.

Konkurencja tego nie posiada

Część paliw, szczególnie zielna biomasa, jak również produkty uboczne z produkcji przemysłowej (słoma zbożowa, produkty odpadowe zbóż, pozostałości z produkcji biospirytusu, śruta rzepakowa, makowina, młóto, skorupki kokosowe, produkty uboczne z produkcji oleju itp.) zawierają substancje, które są przyczyną niskiej temperatury topienia popiołu. Te paliwa zazwyczaj się nie spalają, ponieważ podczas ich spalania dochodzi do spieczenia (wytworzenia szkliwa) na rusztach i powierzchniach wymiany ciepła kotłów.

Kovosta fluid, a.s. dysponuje rozwiązaniem technicznym, które pozwala na efektywne spalenie tych paliw, przy czym w trakcie procesu spalania nie powstają spieki. Rozwiązanie to jest chronione prawem własności przemysłowej w Europie, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, USA oraz Kanadzie.

Kotły według spalanego paliwa

W zależności od wymaganego rodzaju wykorzystywanego paliwa dostarczamy następujące kotły fluidalne:

 • Kotły fluidalne do spalania biomasy
 • Kotły fluidalne do spalania węgla
 • Kotły fluidalne do spalania odpadów przemysłowych
 • Kotły fluidalne do spalania separowanych odpadów komunalnych
 • Kotły fluidalne do paliwa kombinowanego (mieszanka podanych paliw w dowolnym stosunku)

© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa strony
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Oddział Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice