česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Kotły fluidalne

Kotły fluidalne pracują na zasadzie spalania paliwa w warstwie fluidalnej (palenisko fluidalne). Warstwa fluidalna stwarza odpowiednie warunki do równomiernego spalania paliwa w całości, co w efekcie prowadzi do doskonalszego spalenia paliwa (wysoka skuteczność kotła fluidalnego) przy niższych temperaturach spalania i jednoczesnym ograniczeniu produkcji szkodliwych spalin.

Spaliny, które powstają podczas spalania fluidalnego zawierają znacząco mniejszą ilość siarki i tlenku azotu w porównaniu ze spalaniem klasycznym. 

Zasady spalania paliwa w warstwie fluidalnej oferują również odpowiednie warunki do spalania szerokiego wachlarza paliw, jak np. węgla, biomasy, osadów z oczyszczalni ścieków oraz separowanego odpadu komunalnego i in. Technologia kotłów fluidalnych reprezentuje najbardziej doskonały sposób spalania paliwa, zarówno z punktu ekologicznego, jak również ekonomicznego, tzn. cechuje się największą skutecznością i najniższymi emisjami

Palenisko kotła fluidalnego

Widok na palącą się warstwę fluidalną w komorze spalania naszego kotła fluidalnego.

Spalanie paliwa odbywa się w warstwie fluidalnej. Warstwa fluidalna w temperaturze około 825˚C wykazuje właściwości gorącej cieczy. W warstwie fluidalnej dochodzi do spalania paliwa w całej objętości bez płomienia, który jest typowy dla spalania w palenisku kotła rusztowego. Spalane paliwo unosi się w warstwie fluidalnej, przy czym wypalone paliwo zostaje z powierzchni usuwane, a jego lotne części opuszczają warstwę fluidalną wraz ze spalinami. Warstwa fluidalna stwarza warunki do idealnego kontaktu paliwa z tlenem.


Wprowadzenie kotłów fluidalnych

Z powodu złożoności rozwiązań oraz idącej za tym wysokiej ceny inwestycyjnej kotły z warstwą fluidalną były w przeszłości wykorzystywany tylko jako kotły w elektrowniach.

Nasza spółka na podstawie wyników własnych długoletnich badań i rozwoju (wiele rozwiązań wykorzystywanych w konstrukcjach kotłów fluidalnych oraz sposoby spalania są chronione patentami) skonstruowała przystępne cenowo rozwiązanie kotłów fluidalnych dla małych i średnich mocy (do 100 MW), w związku z czym stosowanie tej nowoczesnej techniki spalania staje się przystępne dla szerokiego wachlarza odbiorców.

Niezależność od wykorzystanego paliwa, jednoczesne spalanie kilku rodzajów paliwa, wysoka skuteczność i dostępność sprawia, że nasze rozwiązanie konstrukcyjne kotła fluidalnego jest przeznaczone dla szerokiej skali zastosowań.

  • Parowe kotły fluidalne do produkcji pary z parametrami turbinowymi do napędu kondensacyjnych lub przeciwprężnych turbin parowych
  • Parowe kotły fluidalne do produkcji pary do celów technologicznych lub grzewczych
  • Gorącowodne kotły fluidalne
  • Ciepłowodne kotły fluidalne
  • Elektrownie i ciepłownie na węgiel
  • Elektrownie i ciepłownie na biomasę
  • Elektrownie i ciepłownie na kombinowane spalanie kilku rodzajów paliwa
  • Spalarnie odpadów przemysłowych (plastik, guma itp.)
  • Spalarnie separowanego odpadu komunalnego

 


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa strony
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Oddział Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice