česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Preporuke

Realizirane akcije

 • Rekonstrukcija parnog kotla tipa SLATINA S 2500 U na kotao sa fluidnim sagorijevanjem u Starom Městu pod Sněžníkom, ranije Moravolen Šumperk zavod Staro Město pod Sněžníkom.

 • Rekonstrukcija parnog kotla ČKD 8 t/sat, na kotao sa fluidnim sagorijevanjem uglja u Teplo Bruntál a.s.

 • Rekonstrukcija tri parne kotlarske jedinice ČKD 8 t/sat u Teplo Bruntál a.s.

 • Izgradnja parnog kotla sa fluidnim sagorijevanjem u poduzeću Vulkán a.s. Hradek nad Nisom. Zajednički investitor je Njemačko poduzeće MVV Energie AG sa sjedištem u Mannheimu.

 • Izgradnja dva parna kotla sa fluidnim sagorijevanjem u Svojšicama općina Kolin za Ministarstvo unutrašnjih poslova ČR.

 • Izgradnja dva kotla sa vrelom vodom sa fluidnim sagorijevanjem za poduzeće Opatherm a.s. Opava. Investitor je Njemačko poduzeće MVV Energie AG sa sjedištem u Mannheimu.

 • Kooperacija za čišćenje ostataka sagorijevanja za spalionicu opasnog otpada za bolnicu Prag Motol.

 • Izgradnja visokotlačnog parnog kotla 12 t/sat, para 470°C, za pogon kondenzacijske turbine. Investitor je Kovohuty a.s. Krompachy.

 • Izgradnja energetskog centra sa parnom turbinom 5,4 MWe sa kotlom za fluidno sagorijevanje spaljivanjem slame pšenica – raž, zrna pšenica – raž, alternativno palete trave Agrostis, slame repe, kukuruzne slame, pšenične slame ( biljna biomasa sa niskom temperaturom topljenja pepela ) i sitni odlomci. Kotao istovremeno omogućava sagorijevanje uglja u omjeru do 100 %. Radi se o kotlu za sagorijevanje više vrsta goriva sa istovremenim sagorijevanjem dva goriva i to u omjeru 100 % jednog do 100 % drugog. Snaga kotla je 19,4 MWt, temperatura pare 420°C i tlak 4 MPa, MOSTEK energo d.o.o.

Gore navedeni kotlovi imaju više od 700 000 radnih sati.

 

Projekti i istraživanja

 • Sagorijevanje razvrstanog komunalnog otpada i taloga iz SPOV za Villas Energie GmbH, investitor Saubermacher-Dienstleistung AG, Austrija.

 • Energetsko iskorištenje kukuruznog ostatka sagorijevanja kod proizvodnje bio etanola i otpada repe u Enviral Leopoldov a.s.

 • Izvor toplote – fluidni kotao za sagorijevanje uglja, lignita i biomase za centralno grijanje u gradu Pale, Bosna i Hercegovina.

 • Projekt za građevinsku dozvolu tehnološkog dijela sa fluidnim kotlom 5 MWt za sagorijevanje biomase "Izvor toplote Rubanisko II", Dalkia Lučenec a.s.

 • Projekt za građevinsku dozvolu tehnološkog dijela za grijanje sa fluidnim kotlom 5 MWt za sagorijevanje drvenog otpada za zagrijavanje grada Skalica, za SKAL&COS, d.o.o. Skalica Slovačka.

 • Projekt za građevinsku dozvolu tehnološkog dijela energetskog bloka 17,6 MWt/4,8 MWe sa fluidnim kotlom 17,6 MWt za sagorijevanje drvenog otpada, Košická energetická společnost a.s.

 • Kompleksna rekonstrukcija pogrešno projektiranog parnog kotla drugog proizvođača u Energy Snina, a.s. odnosno izrada projektne i proizvodne dokumentacije i rekonstrukcija dva parna kotla sa fluidnim sagorijevanjem odlomaka, kotla snage 2x8 MWt, temperature pare 450°C i tlaka 3,8 MPa. Ranije isporučeni kotlovi nisu ispunjavali tražene parametre, naročito efektivnost, emisiju, reguliranje temperature pregrijane pare, reguliranje kotla i radnu sigurnost kotla.

 • Izvor toplote – fluidni kotao sa kombiniranim sagorijevanjem uglja, lignita i biomase za proizvodnju tehnološke pare u tvornici papira Celex Banja Luka, Bosna i Hercegovina.


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice