česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Goriva za sagorijevanje

Naše rješenje konstrukcije fluidnog ložišta omogućava kombinirano sagorijevanje uglja, biomase i drugih alternativnih goriva, sa mogućnošću sagorijevanja 0 do 100 % kod svakog od dole navedenih goriva i njihovog uzajamnog miješanja u omjeru 0 do 100 %.

Ugalj:

 • crni, smeđi ugalj, lignit (kvalitetan, niskog kvaliteta, zagrijavane, nisko zagrijavane, pepeljaste, nisko pepeljaste, energetske smjese, grubi prah), treset, petrol koks (čvrsti ostaci poslije rafiniranja nafte)

Biomasa :

 • biomasa iz rudnika i ostatak nakon rezanja kao odlomci (zeleni odlomci, bijeli odlomci), kora, strugotina, piljevina, četinari, odlomci od brzo rastućih drveća biomasa od poljoprivrednih proizvoda kao što su žitarice, kukuruz, slama riže, mekinje, ljuske, žitarice (žitarice, pšenica-raž), slama repice, stabljike kukuruza, mak, sijeno, stabljike lana, lan, konoplja, loboda, hmelj, eulalija i sl.

 • biomasa kao sporedni proizvod industrijske proizvodnje – sagorjeli ostatak kod proizvodnje bio alkohola ( DDGS ), otpad od suncokreta i repe – frakcija nastala tlačenjem kod proizvodnje bio nafte, otpad od suncokreta – frakcija nastala tlačenjem kod proizvodnje ulja od suncokreta, otpad kod proizvodnje piva (otpad kod destiliranja), ljuske kokosovog oraha, frakcija kave – ostaci pri ekstrakciji kave.

Otpad:

 • otpad gradskog zelenila kao sijeno, trava, list, odrezani dijelovi drveća i grmova, kompost za energetsko korištenje.

 • razvrstan komunalni otpad, talog iz postrojenja za pročišćavanje vode (talog iz SPOV )

 • brašno iz kafilerije

Neka goriva je potrebno prije sagorijevanja obraditi. Za takvu potrebu isporučujemo proizvodnu liniju za podešavanje goriva.

Ovlašteni opiti sagorijevanja

Za veliki dio ovih goriva Kovosta-fluid ima ovlaštene opite sagorijevanja, koji dokumentiraju praktičnu provedivost ovakvog sagorijevanja. Protokoli ovlaštenih opita sagorijevanja, uključujući ovlašteno mjerenje emisije, su uloženi u sjedištu poduzeća.

Kod konkurencije nećete naći

Dio goriva, posebno iz biljne biomase, kao i sporedni proizvodi iz industrijske proizvodnje (slama žitarica, otpadni proizvodi od žitarica, ostatak sagorijevanja kod izrade bio alkohola, otpad od repe, maka, otpad kod proizvodnje piva, kokosove ljuske, sporedni proizvodi kod proizvodnje ulja i sl.) sadrže materiju koja prouzrokuje nisku temperaturu topljenja pepela. Ova goriva uobičajeno ne sagorijevaju, zato što pri njihovom sagorijevanju dolazi do zagorijevanja (stvaranje glazure) na rešetkama i površinama kotla sa promjenljivom temperaturom.

Kovosta-fluid raspolaže tehničkim rješenjem, koje omogućava efektivno sagorijevanje ovih goriva , a pri tom procesu sagorijevanja ne dolazi do stvaranja glazure i priljepaka. Ovo rješenje je industrijski zaštićeno u Evropi uključujući Rusiju, Ukrajinu, USA i Kanadu.

Kotlovi prema gorivu za sagorijevanje

U ovisnosti od zahtijevane vrste goriva, isporučujemo ove fluidne kotlove:

 • Fluidni kotlovi za sagorijevanje biomase
 • Fluidni kotlovi za sagorijevanje uglja
 • Fluidni kotlovi za sagorijevanje industrijskog otpada
 • Fluidni kotlovi za sagorijevanje razvrstanog komunalnog otpada
 • Fluidni kotlovi za kombinirana goriva (mješavina navedenih goriva u proizvoljnom omjeru)


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   sitemap
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divizija Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice