česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Další technologie

V rámci dodávek technologie fluidního spalování ať už v podobě kotelních jednotek či kompletních energetických celků zajišťujeme komplexní dodávky všech navazujících provozních souborů zahrnujících:

  • Linky pro přípravu a předúpravu paliva
  • Sklady pro uložení paliva
  • Peletizační linky
  • Linky pro dopravu paliv
  • Linky pro dopravu popílku
  • Sila pro skladování popílku
  • Technologie pro filtrace a čištění spalin (odsiřování spalin apod.)
  • Rozvody médií
  • Související stavební objekty

Dopravník-paliva-kaly-z-ČOV

© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice